Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

 

Lendületben a XIII. kerület”, mint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat középtávú programja, minden területen érvényesíti a fenntartható fejlődés, az energiatudatos gondolkodás szemléletét.
A jövő generációinak életminőségét veszélyeztető, nem fenntartható folyamatok (különösen a fosszilis energiahordozók felélése és az ehhez kapcsolódó, gyorsuló ütemű széndioxid-kibocsátás, a nyersanyagokkal pazarlóan bánó fogyasztói szokások) visszaszorítása kihívást és komoly feladatot jelent. Egyéni és közösségi szinten is alkalmazkodni szükséges a globális klímaváltozás helyi hatásaihoz. Lehetőségek szerint csökkenteni az azt kiváltó okokat.


Ennek szellemiségében a ciklusra elfogadott feladatok:
▪ Feltárni a kerületi rendszerek (a társadalom és az infrastruktúra) éghajlatváltozással szembeni sérülékenységét.

A legfrissebb fenntarthatósági és klímavédelmi ismereteket folyamatos beépítése a döntéshozatali folyamatokba.

Fenntartható megoldások alkalmazásával és környezettudatos beruházásokkal példát mutatni a helyi közösségeknek, egyben tanulni a jó gyakorlatokból.

A kerületi Környezetvédelmi Alap ésszerű felhasználásával közvetlen és közvetett támogatást nyújtani a kerületi polgárok és közösségek számára, a környezetminőséget javító tevékenységekhez.

Mindez illeszkedik a „Budapest13 2033” elnevezésű hosszú távú fejlesztési programhoz, a 2003. évben elfogadott Környezetvédelmi-fenntarthatósági Programhoz, a 2011-ben elfogadott Klímastratégiához. A Képviselő-testület elfogadta a Local Agenda 21 – A fenntarthatóság helyi programját, a Városi környezet; a Természetvédelem; az Energia és klímavédelem; a Közlekedés; a Hulladék; a Levegő; a Felszíni vizek témakörökben megjelenő, generációkon átívelő célkitűzésekkel. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia közép- és hosszútávra szóló fejlesztési célokat fogalmazott meg.

 

A Béke téri szökőkút Budapest XIII. Kerületében
A Béke téri szökőkút Budapest XIII. Kerületében

 

A kerület közterületi, zöldhálózati rendszere fejlesztéséről szóló AngyalZÖLD+ stratégia környezetgazdálkodási, közkert-közpark és zöldfolyosó fejlesztési programján keresztül közvetlenül kapcsolódik a Klímastratégiához.

A XIII. Kerületi Önkormányzat 2008 júniusában fogadta el első Zöldhálózati Stratégiáját, az AngyalZÖLD programot. Az AngyalZÖLD stratégia megvalósítását a kerületi önkormányzat megbízásából XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divíziója koordinálja, és a napi tevékenységét meghatározó alapdokumentuma lett.

2014-ben az Önkormányzat AngyalZÖLD+ néven kiterjesztette a dokumentum hatókörét a közterületek egészére, megjelenítve benne a zöldhálózat-gazdálkodás mellett, a kerületi közúthálózat és parkolás-üzemeltetés feladatait is. A stratégia aktualizálásakor az eredmények monitorozásához űrfelvétel-elemzések, közterületi minőség kataszterezés, reprezentatív közvélemény-kutatások módszereit használják.

A Zöld városért” Az AngyalZÖLD+ küldetése az épített és természeti környezet harmóniáját és az emberek életminőségét javító, a közösségi igényeihez folyamatosan alkalmazkodó zöldhálózati és közterületi rendszer kialakítása és működtetése. A zöldterületek, a kerületi állampolgárok testi, lelki felüdülés alapvető színhelyei. A lakótelepi zöldterületek a zöldhálózat legnagyobb kiterjedésű elemei, ezért cél, hogy a házgyári lakótelepeken új, „lakóparki” közterület-minőséget hozzunk létre nívós köztéri berendezések telepítésével, öntözött zöldfelületek és megújult rekreációs funkciók létrehozásával, a lakótelepek egyedi arculatának megerősítésével együtt. (pl. Országbíró lakótelep komplex fejlesztése, Kárpát utcai lakótelep, Vizafogó lakótelep közparki megújítása)

Programszerűen folytatják a talajvízkutas öntözőhálózatok kialakítását, egybe kötve a „fűre lépni szabad!” zöldfelületi programmal. Eddig összesen nyolc helyszínen létesültek ilyen közparki kialakítások. pl. a Béke téri közpark Green City Hungary minősítő rendszerében minősítést kapott, miszerint megfelel a szigorú (vízkörforgás gazdálkodást, talajgazdálkodást, növényi rendszer alkalmazást, energia használatot és humán tényezőket vizsgáló) fenntarthatósági követelményeknek.

A zöldsétány fejlesztési programjuk keretében autómentes, zöldfelületekben gazdag sétálóutcákat hoztak létre a Szent István körút melletti sűrű beépítésű területeken: a Hollán Ernő utca elején, a Ditrói Mór utca teljes hosszában. Ütemezve kerül sor a zöldfelületi sávok szélesítésére, vízáteresztő sávval kiegészített díszburkolat kialakítására, talajtakaró és évelő növények telepítésre, az elöregedő japánakác sorok, kőrisekkel való fokozatos leváltására. A fásítási program során az 2015-ben 560 db, 2016 tavaszán pedig 455 db fát ültettek közterületeinken.

Közterületeik reprezentatív fókuszpontjainak kialakításában és klimatizálásában a szökőkútjai, csobogói, párakútjai jelentős szerepet töltenek be. Ezek körét fokozatosan bővítették, 2016. év során a parkolóhely területén kialakításra került Papp László téren adtak át egy páramedencét és egy reprezentatív, csillogó és csobogó vízfilmmel díszítő vízarchitektúrát.

Az önkormányzati beruházások, épület-felújítások során figyelembe veszik a megújuló energiaforrások használatának lehetőségét: például a Madarász tagóvoda és a Napraforgó tagóvoda felújítása során napkollektort építettek be, így a használati meleg víz előállítása részben megújuló energia felhasználásával történik.


„A Zöld városért” Jó gyakorlatok átvétele: a Rákos-patak melletti kutyafuttatóban napelemes lámpákat telepítettek. Egy 600 m2-es kísérleti „vadvirágos rét” parcellát hoztak létre a Marina-part gyepfelületén. Ennek a projektnek a célja, hogy a korábbinál költségtakarékosabb módon hozzanak létre természetközeli hatású virágfelületeket, melyek folyamatos virágdíszének esztétikai hatása mellett, mint méhlegelők segítik a városi biodiverzitás növelését.

A Házhoz-menő lomtalanítás és zöldhulladék gyűjtés keretében gyűjtőzsákokat biztosítanak. A lakók által összegyűjtött zöldhulladékot meghatározott időpontban ingyenesen elszállíttatják és komposztálják. A másoktól való tanulás jegyében a közszolgáltatások terén, a szakmai programokban is megjelenik az úgynevezett „Zöldelkötelezettség”. A helyi óvodai pedagógusok önként vállalt felelőssége, hogy milyen mintát adnak gyermekeiknek, hogyan alakítják a viselkedéskultúrájukat, annak érdekében, hogy a természettel harmóniában élő felnőttekké váljanak. Szakmai munkájuk során olyan szokásokat és gátakat építenek, amelyek az óvó-védő környezettudatos magatartásformák megalapozásához vezetnek. A gyerekek saját készítésű széljelzőket helyeznek el a kertben, eperpalántát, paradicsomot, borsót ültetnek maguknak, együtt gondozzák, majd nagy örömmel leszüretelik a termést.

Egyre több Zöld Óvoda van és bővül az Örökös Zöld Óvoda címmel rendelkező óvodák köre is. Mintájukra, helyi szinten három Zöld Bölcsőde indult szeptember hónapban. A zöld elvek, a tudatosság, a takarékos életvitel, az energiatakarékosság, a virágzó udvar, a kirándulások, a felelős gondoskodás, hagyományok ápolása, az újrahasznosítás, a javítás, a környezetbarát cikkek, a kevesebb csomagolás, tartós tárgyak, mint kulcsszavak szerepelnek a helyi idős ellátás szakmai programjában is. Az idős klubok életében beépültek a természetjárások, intézményi udvarok kertként történő használata, a tájékoztató, rendszeres felvilágosító előadások tartása.

PARTNERSÉG

Ezen a területen is a partnerség, az együttműködés erősítése, a kommunikáció több célt szolgálnak. A helyi közösségek (állampolgárok, civil szervezetek, vállalkozások, (szak)hatóságok) személyes és szervezeti szereplőinek bevonását a tervezési folyamatokba, a megvalósításba, illetve az értékelés szakaszaiba. A különféle módszereik nemcsak a részvétel lehetőségét biztosítják, hanem egyben ösztönzésül is szolgálnak. Ugyanakkor használják az igények azonosítására, a javaslatok megismerésére, önkormányzati fejlesztési célok, programok megismertetésére, együttműködés erősítésére is. Meggyőződésük, hogy a kerületi zöldhálózat sikeres fejlesztése és fenntartása csak együttműködéssel lehetséges. Kidolgozásra került a Kommunikációs És Partnerségi Program, melynek céljai: A kerületi közterületekkel kapcsolatos fejlesztési tervekre, azok megvalósulására vonatkozó adatok közzététele. Az Önkormányzat, a lakosság, a civil szervezetek közötti együttműködés erősítése, a közterületek fejlesztése és fenntartása terén. Az Önkormányzat és kerületi ingatlanfejlesztők közötti együttműködés javítása. Közkedvelt formák: Legsikeresebb kezdeményezésük a zöldterület-védnökségi pályázat, mely keretében évente 16 millió Ft-tal támogatják a lakóépületek szomszédságban, közterületen kertészkedő közösségeket. További pályázatok: A „legzöldebb társasházi kert”, „legvirágosabb erkély és homlokzat” pályázatokra évről évre többen jelentkeznek. Vendéglők, kávézók számára hirdették meg a „legszebb vendéglátó terasz” tárgyú pályázatukat. 2016-ban pályázatot írtak ki a lakóterületek tömbbelsőinek zöldítésére, közösségi fejlesztésére.

 

Továbbiak

Fotók a “Holnap városáért Díj 2016” díjátadó ünnepségéről >>

Interjú Holopné Schramek Kornéliával, a XIII. Kerület alpolgármesterével >>

A pályázat angol nyelvű összefoglalója >>