City Hungary

Mi a City Hungary?

Nem mindegy! Hol, hogyan élünk!
2010-ben ezzel a szlogennel indítottuk útjára a City Hungary márkánkat. A fenntartható, élhető, sikeres magyar városokért.

A City Hungary társmárkája a 2006-ban alapított CSR Hungary, mely a vállalati fenntarthatóság és felelősség vezető fóruma Magyarországon. Ez adta az ötletet és a szakmai hátteret, kapcsolatrendszert a néhány évvel utána megszülető City Hungary Programnak.

Az üzleti szféra önmagában nem tud eredményt elérni a felelősség és fenntarthatóság témakörben. Ehhez szüksége van a számára helyet biztosító településre, helyi közösségre, város keretrendszerre.

Kulcsszó a közösség. Még hozzá a helyi közösség, település, ahol a cég is működik. Alkalmazottjai nap mint nap élnek.

Ideális esetben az állandóan megújuló, modern ismeretekkel rendelkező gazdasági szereplő közjót is szolgál. Tisztelve a helyi értékeket (falu, város, régió, ország).

Hozzájárul a települések fejlődéséhez és ezáltal a közösség életminőségét is javítja.
Elengedhetetlen tehát a konszenzus és a dialógus a cégek, vállalkozások és a helyi politika képviselői, az önkormányzatok között. Hisz a cél közös: fenntarthatóbb (gazdasági, társadalmi, környezeti szempontból is) , minél élhetőbb közösségek, városok, falvak, nemcsak a magunk, hanem az utánunk következő generációk számára is.

2010-ben tartottuk az első Fenntarthatóbb közösségek-az élhetőbb városokért, falvakért évi konferenciát (később: City Hungary Fórum), amely éppen azt tűzte ki célul, hogy a köz (önkormányzatok) és az üzleti szféra a közös célok elérése érdekében azonos platformra tudjanak helyezkedni. Úgy, hogy a nyertes az illető település lakója legyen.

Az évek teltével a City Hungary portfóliója egyre sokrétűbb és komplexebb lett:
13_0368_City_Hungary_logo_130503

Célul azt tűzte ki, hogy olyan hazai és nemzetközi modelleket, tapasztalatokat, eszközöket mutasson be a különböző érintettek részől, amelyek már eredményt hoztak.
Közös érdek a minél magasabb életminőség elérése a magyar településeken is.

A Program kulcselemei:

  • a City Hungary Hírportál
  • a City Hungary hírlevélrendszer ( ezidáig 9878 feliratkozott olvasóval rendelkezik)
  • City Reggeli sorozat
  • tematikus képzések
  • évi konferencia és expo
  • Holnap városáért Díj 2013-tól
  • City Hungary Kiadvány (évente 2X.:tavasszal és késő ősszel)Egyrészt a helyi kezdeményezések összessége pozitívan hozzájárul a Fenntartható Fejlesztési Csúcson megfogalmazott 2030-ig tartó új ENSZ Fenntartható Fejlesztési Célok eléréséhez is.

Mint a szegénység, az egyenlőtlenség, az élelmiszerbiztonság, az egészségügy, a fenntartható fogyasztás és termelés, a növekedés, a foglalkoztatás, az infrastruktúra, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, az éghajlatváltozás, továbbá a nemek közötti egyenlőség, a békés és befogadó társadalmak, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, és az elszámoltatható intézmények.

Ezek mind-mind más-más formában, de helyi szinten is jelentkeznek. Így a fenntartható fejlődés emberléptékűvé válik a magyar városokban, településeken is: a helyi emberek érdekében történik, a magasabb életminőség elérése érdekében.

Másrészt a globális célok és gyakorlatok mellett minden helyi közösségnek megvan a maga karaktere, ha tetszik a maga egyénisége. Ezt tiszteletben kell tartanunk!

Más-más természeti, gazdasági, kulturális, társadalmi adottságokkal rendelkezve, más-más módon. más-más formában – részben saját útjukat járva – válhatnak minél fenntarthatóbbá, minél élhetőbbé a magyar városok és települések.

júlia2 fotó

Takács Júlia
alapító-ügyvezető
City Hungary