Nem nevezik át Pest megyét

81

A képviselők nem döntöttek Pest megye nevének Pest-Pilis megyére módosításáról a közgyűlésen. A változtatást a Miniszterelnökség kezdeményezte, még pedig azzal az indokkal, hogy az elnevezés nem tükrözi teljesen a történelmi Magyarország vármegyéinek az ország mai területén meglévő örökségét.

Nem nevezik át Pest megyét
Nem nevezik át Pest megyét

A képviselők úgy határoztak, hogy a kérdésről csak a várható következmények teljesebb megismerése után döntenek. Ugyanis több információ kell arról, hogy milyen pénzügyi hatásai lennének a névmódosításnak. Mit von maga után a közigazgatási és egyéb szervezetek átnevezése), és ez milyen egyéb társadalmi-gazdasági következményekkel járna.

A megye neve 1467-ig volt önálló Pest megye, majd Pest-Pilis lett, majd hozzácsatolták Solt vármegyét, végül 1876-ban kiegészült a Kiskun-részekkel. Így 1950-ig Pest-Pilis-Solt-Kiskun volt a neve, utána ismét Pest lett.

Az elnevezés kérdése már a rendszerváltozás idején is felmerült, de az 1989-ben felállított ideiglenes bizottság nem tartotta időszerűnek a változtatást. A megyei szereplők nagy többsége akkor sem támogatta. Az ellenzők a jelentős anyagi következményeket hozták fel érvként, a támogatók a Pest-Pilis megyenevet javasolták.

A közgyűlés most 31 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett döntött.