Életerős Debrecen – kutatás-fejlesztési innovációs központként

51

Debrecen az elmúlt másfél évtizedben mutatott fejlődése alapján Magyarország egyik legkiemelkedőbb gazdasági potenciállal rendelkező nagyvárosa, a tudás és az innováció hazai központja. A sikeres városfejlesztés kulcsa olyan vonzó gazdasági és társadalmi környezet kialakítása volt, amely lehetővé tette, hogy a már meglévő hagyományos iparágak mellett a magas hozzáadott értéket képviselő technológiai iparágak is megjelenjenek a városban.

university-89291_640A vonzó gazdasági és társadalmi környezet kialakítása érdekében 15 évvel ezelőtt komplex városfejlesztési programot indított a város, melynek középpontjában a város egységes, intenzív fejlesztése állt. Eddig a célkitűzéseink, fejlesztési elképzelések nem valósulhattak volna meg számottevő uniós forrás bevonása nélkül.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2007-2013 közötti fejlesztési időszakban több mint 53 milliárd Ft támogatást nyert el az Európai Uniótól, a Magyar Állam társfinanszírozásával. Hasonló nagyságrendű támogatást hívott le a Debreceni Egyetem, melynek összege 42,5 milliárd forint. A város és az egyetem hatékony együttműködésével és a fejlesztési források maximális kihasználásával együttesen több mint 95 milliárd Ft támogatás hasznosult Debrecenben, mely összeget tovább növel a város vállalati szektora által közvetlenül elnyert több 10 milliárd Ft pályázati támogatás.

Debrecen 2014-2020 között ? uniós forrásokra támaszkodva – szeretné elérni, hogy az Európai Unió egyik gazdaságfejlesztési, kutatásfejlesztési és innovációs központjává váljon, ezzel elérve azt, hogy az Életerős város ? Vital City elnevezés tartalommal teljen meg.

A város a következő hétéves fejlesztési ciklusban olyan gazdaságfejlesztési politikát kíván folytatni, amely figyelembe veszi a meglévő gazdasági adottságainkat és felerősíti az elmúlt 15 évben meghatározóvá vált tudásalapú iparágakat.

Az innovatív gazdaságfejlesztési politika új alapokra helyezi a város, az egyetem, a kamara, a vállalkozói szektor eddigi együttműködését, amely keretében nemcsak a tudásalapú technológiai-, hanem a hagyományos iparágak vonatkozásában is szerepet kap a kutatás, a fejlesztés és az innováció.
Fontos az európai kompetencia-központokhoz, valamint kutatóegyetemi szövetségekhez való csatlakozást, a kutatási célú alapinfrastruktúra fejlesztését és a kutatási eredmények piacra jutásának támogatását.

A most elfogadott 215 milliárdos innovációs gazdaságfejlesztési program új távlatokat nyit a tudásalapú, magas hozzáadott értékű iparágak vonatkozásában. Újra esélyt ad a városhoz tradicionálisan kötődő mezőgazdaság és feldolgozóipar számára a fejlődésre, és megerősíti Debrecen közlekedési, logisztikai, ipari központi jellegét.