Élhető Város Index

 É.V.I.

– azaz amiről a Fenntartható/Élhető Város Index szól

A 2012. május 29-ei sajtóreggeli résztvevők száma már jelezte, hogy a téma újszerűsége Magyarországon is nagy média visszhangot fog generálni.
2012. május 30-án pedig a III. Élhető városok Konferencián részleteiben először került bemutatásra az É.V. I (Élhető Város Index, Sustainable Cities Index Hungary).
Jeleztük, hogy folyamatos kommunikáció fogja kísérni Szakmai Programunkat, mivel Magyarországon a Rangsor elkészítésével egy teljesen új, komplex, szakmai megközelítést alkalmaztunk.

  • Hol tart a városom?
  • Mit tesznek más magyar városok (elsősorban a helyi döntéshozók, vezetők) azért, hogy megtartóbbak, egészségesebbek, élhetőbbek, tényeken alapulóan fejlettebb legyenek?
  • Milyen lehetőségem van nekem, mint polgárnak és családomnak tanulni, dolgozni, a városban teljes életet élni, sőt a városomért felelősen tenni?

A mi kultúránkkal, helyi adottságainkkal, örökségeinkkel is összhangba hozható új megoldásokra, új összefüggésekre kívánja felhívni a figyelmet az É.V.I.

Kinek, kinek mást jelenthet (más prioritások) ugyan a jólét, az életminőség, de egy helyi közösség és a vele kapcsolatba került érdekcsoportok együtt, közösen kevesebb idő alatt, kevesebb költséggel, kevesebb energiával jobb életminőséget tudnak létrehozni. Ehhez azonban először gondolkodás-módot kell váltani, ami sokszor sokkal több időt igényel, mint a cselekvés…

Ez az alulról jövő szakmai kezdeményezés a magyar városok fenntartható működési rendszerével kíván foglalkozni, felhívva a figyelmet arra, hogy ideje másként tekinteni a magyar városok működésére is. A fejlődésnek a kulcsa a komplexebb megközelítés. Szinkronban a világgal.

Mi az É.V.I?
Az új városstratégia szerint a város működését egy fenntartható rendszer köré kell építeni. A Rangsor erre a koncepcióra épül és ezt közvetíti a város vezetők felé.

Az élhetőség, minél magasabb életminőséget biztosító fenntartható rendszer a város jelenlegi és jövőbeli működésének az érdekében. Ez egy teljesen új és (fenntartható) komplex rendszerben gondolkodó szemléletmódot takar. Eddig ez a fajta megközelítés Magyarországon nem volt jelen.

Mint az indikátorok jelzik az Index komplex megközelítése az egyes városok működésének, adott időszakaszban, adott állapot, melyek a potenciális lehetőségeket is mutatják az egyes városok működésében a modern igényeknek megfelelően, ezért segíthez a város stratégiájának megalkotásában, továbbfejlesztésében.

Ami mérhető, az átlátható.

Az É.V.I. szakmai megfogalmazás, nem hangulat, nem érzelem, szubjektív megítélés alapján történik az összeállítása.

A Központi Statisztikai Hivatal által, jelenleg elérhető adatfajtái alapján a város fenntartható működési rendszerének évi mérése. Az adatokat maguk az önkormányzatok szolgáltatják a Központi Statisztikai Hivatalnak.

2012-ben a vizsgált városok köre a 10 000 lélekszám fölötti városok (143). Érdemes figyelembe venni azt a tényt, hogy Magyarországon nem ugyanazokat az adatfajtákat tartják számon mint más országban, akár Európában.
Ezért az első évben a feladat a helyi adatok feltérképezése volt. Természetesen a célból hogy mi áll rendelkezésre. A következő évben már saját kutatási adatokkal ki lesz bővítve – a tapasztalatok alapján ? a vizsgálati alap.

Az indikátorrendszer/szempontrendszer összeállítása nemzetközi audit rendszer, általános sztenderdek követelményei alapján lett összeállítva.

A munkafolyamatot mindvégig Független Szakmai Testület ellenőrizte. (Lásd a tagjait és hogy milyen szakmai területeket képviselnek alább.)

A munkafolyamatban továbbá területfejlesztő, építész, matematikus is részt vett. Már ez is az É.V.I. megkülönböztető jegye a nemzetközi kutatásokkal szemben. A komplex megközelítést jelezve.

Sőt éppen a bizalom és a hitelesség jegyében a TOP10 első helyén végzett várost tanúsító cég ? a nemzetközi szaktekintéllyel rendelkező TÜV Rheinland Intercert Kft ? ellenőrzi helyszíni szemle, adatok, dokumentációk, tehát tények alapján. Ezek a szakmai módszerek, eszközök nemzetközileg elismertek.

Indikátor rendszer (szempontrendszer) a rendelkezésre álló KSH adatok alapján

Két kategóriában, a Humán (társadalmi fenntarthatóság) és az Öko (Környezeti fenntarthatóság) témában történt az egyes indikátorok összehasonlítása. Az idei évben a rendelkezésre álló gazdasági adatok ún. módosító indikátorként lettek figyelembe véve.

Az egyes indikátorok 0 és 100 közé eső skalár értéket kaphattak (leíró statisztika, normalizálás, súlyozás, egymáshoz való viszonyítás stb.). A fent említett két Index adja az É.V.I. összesített listáját, indexét.

Mivel fenntarthatós fejlődés szempontjából a magyar városok jelenleg még csak jellemzően egy-egy szempont alapján erősek, ezért az a város, mely az egyik, vagy másik Index élén végez, ez a tény még nem garantálja, hogy az összesített É.V.I. lista első helyezettje lesz.

Lehet, hogy az összesített lista élén ? mint ahogy ebben az évben is történt- olyan város végez, aki mindkét helyen a TOP 10-ben van, de egyik helyen sem első.

Melyek a legfőbb mutatószámok, ami a Humán Index alapját képezik?

a.) Populáció: lakónépesség, népsűrűség, vándorlás, munkanélküliség

b.) Oktatás és kultúra: képzettség, infrastruktúra , helyi aktivitás

c.) Egészség: egészségügyi infrastruktúra ellátottság

d.) Szociális háló működése: idősek, hátrányos helyzetűek

e.) Regenerálódás: infrstruktúra ellátottság (könyvtárak, mozi, kábel tv, wellness, színház, vendéglátóipari egységek stb.)

Mit tartalmaz az Öko Index (Környezeti fenntarthatóság)?

a.) Természeti erőforrás, fogyasztás, felhasználás : Ivóvíz, Szennyvíz, Gáz, Villany, Hulladékgazdálkodás (pl. szelektív hulladékgyűjtés)

b.) Ökotudatosság: energiafejlesztési programok, az energiahatékonyság professzionális mérése , központi önkormányzati programok (az ökotudatos magatartás kialakításához), zöld intézmények (iskola, óvoda, közintézmények)

Mi a cél?

? A Rangsor által közvetített új szemléletmód elterjesztése a gyakorlatban, melynek nyertese maga a városlakó.

? Felhívni a helyi döntéshozók figyelmét a fenntartható fejlődés gyakorlati részeire és a jótékony verseny által ösztönözni a őket a cselekvésre.

? Megismertetni a médiát a magyar városok helyi értékeivel, programjaival

? Megismertetni a magyar városokat egymásssal is, mert mint kiderült nem tudjuk ki milyen értékkel rendelkezik.

? Törekedni arra, hogy a köztudatban még a korábbi történeti szakaszból megmaradt sztereotípiákat módosítsuk a világ mostani igényeihez, változásainak megfelelően

Összességében a Rangsor és egyben a City Hungary Program célja, hogy arra ösztönözzük a közösségeket, hogy minél élhetőbbé, lakhatóbbá tegyék városukat és a kisebb településeiket. Ehhez pedig a település vezetőinek kell egy átfogó, fenntartható stratégiát alkotni.
A Program jogilag levédett!

Bővebb információhoz kattintson ide!