Mivel vár a megújult Szépművészeti Múzeum

52

Idén október 31-én, több mint háromévnyi rekonstrukció után megnyílik a felújított Szépművészeti Múzeum. A nyitással együtt október végétől honlapunk is teljesen megújul. A nagyközönség két szakaszban veheti majd birtokba a megújult intézményt és az új kiállításokat: ez év október 31-én a mélyföldszinti terek és most felújított Román szárny nyílik meg, az összes új állandó kiállítás pedig 2019 közepétől lesz majd látogatható.

Román csarnok (Szépművészeti Múzeum)
Román csarnok (Szépművészeti Múzeum)

Több mint három évig tartó rekonstrukciós munkálatok után 2018. október 31-étől újra látogatható a Szépművészeti Múzeum. Az intézménynek nemcsak az épülete újult meg, hanem a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményével való újraegyesítésnek köszönhetően új koncepció alapján létrehozott állandó kiállításokkal várja a látogatókat. A nagyközönség két szakaszban veheti majd birtokba a megújult intézményt és az új kiállításokat: 2018. október 31-én a mélyföldszinti terek és a most felújított Román szárny nyílik meg, az összes új állandó kiállítás pedig várhatóan 2019 őszétől lesz látogatható.

A rekonstrukció során felújították a II. világháborúban súlyos károkat szenvedett, azóta csak felületes felújításon átesett és raktárként használt impozáns Román Csarnokot, és összesen csaknem 2000 négyzetméterrel több kiállítótér ad majd helyet a tárlatoknak.

Több mint négy évtizedes távollét után a magyar művészet hazatér a Szépművészetibe, így a múzeum ezt követően az egyiptomi és az antikvitás művészete mellett a 18. század végéig együtt mutatja be az egyetemes és a magyar művészet történetét. Mindezekkel párhuzamosan a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni gyűjteményének kiállítása – ideiglenesen, az Új Nemzeti Galéria megnyitásáig – felköltözik a Magyar Nemzeti Galériába, ahol az állandó kiállítás részeként 2018. december 7-től látogatható. Ott így az elmúlt több mint két évszázad magyar és egyetemes művészetének remekművei láthatók.

Állandó kiállítások

A felújítás első szakaszát követően 2018-ban a mélyföldszinti terek és a Román szárny nyílt meg, a Barokk szárny várhatóan 2019 őszétől lesz látogatható.

Az újranyitáskor látogatható terek:
A Klasszikus Ókor kiállítás célja a klasszikus antik hagyomány bemutatása. Középpontjában a görög, az etruszk és a római kultúra áll, tágabban pedig a Földközi-tenger medencéje, amelynek ókori világát három különböző szempontból közelíti meg: Hellasz – Itália – Róma: Az európai művészet három ókori útja; Kultúrák uniója – az ókori Mediterráneum; „Lépjetek be, itt is istenek vannak!” Erósz – Dionüszosz – Thanatosz.

Az Ókori Egyiptom kiállítás négy nagy tematikus egységre bontva mutatja be a gyűjteményt: Templom – Istenek; Nílus-völgy – Emberek; Utazás a túlvilágra; Sírkamra – Halottak. A tárlat interaktív eszközök bevonásával, közérthető és tudományosan is helytálló módon tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik az Egyiptomi titkok kamrája foglalkoztató szoba is, ahol számos további izgalmas információ fedezhető fel.

Román Csarnok románkori bazilikát idéző tere hatalmas oszlopokkal és pillérekkel tagolt. A rendkívül gazdag festészeti dekoráció Reissmann Károly Miksa és Glaser János festők munkái (1903-1904). A falakat figurális ábrázolások, heraldikai elemek és gazdag ornamentika díszíti, melyeken a keresztény ikonográfia és magyar történelmi alakok elevenednek meg, szorosan kapcsolódva a millenniumi gondolatkörhöz.

A Régi Képtár 1250–1600 közötti kiállítása az Európai művészet fő korszakait mutatja be kronologikus sorrendben és kisebb földrajzi egységek szerinti tagolásban. A gótikus, kora- és érett reneszánsz, valamint a manierista művek közel négyszáz darabos válogatásában az itáliai régiók művészete a leggazdagabban reprezentált, de kiemelkedő művek sora látható a korszak németalföldi, német és spanyol festészetéből is. A kiállítás bizonyos pontjain nagy hangsúlyt kapnak az adott korszakot meghatározó, stílusteremtő mesterek. A festmények mellett kiállított szobrok, metszetek és iparművészeti tárgyak által kultúrtörténeti összefüggések is felismerhetőek.

Az 1350-1800 közötti Európai szobrászat kiállítása a gyűjtemény mintegy 100 remekművét mutatja be a német későgótika, az itáliai reneszánsz és a legjelentősebb osztrák barokk szobrászok alkotásait felsorakoztatva. A tárlat a legismertebb szobrok bemutatásán túl a művek készítésének műhelytitkaiba is betekintést enged: a kiállított szobrok egy-egy részletét kiemelő másolt mintadarabokon keresztül a művek keletkezése fázisaikban is nyomon követhető.

Az 1600-1800 közötti Magyarországi művészetet bemutató tárlat a történelmi Magyar Királyság területén született, vagy hazai megrendelésre másutt készült festményeket, szobrokat sorakoztat fel, esetenként kiegészítve a kollekciót hazai művészek külföldi alkotásaival is, melyek között világi alkotások, portrék, csendéletek, valamint tájképek, népéletképek és történeti ábrázolások szerepelnek. (A tárlat teljes egésze 2019-ben lesz látható.)