BKIK javaslat a bajba jutott KKV-ért

281
Nagy Elek, a BKIK elnöke
Nagy Elek, a BKIK elnöke

A BKIK (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara) újabb javaslatokkal él a gazdasági élet szereplői felé a koronavírus által leginkább sújtott kkv-szektor megsegítéséért
A kamaránál úgy látják: összehangolt kormányzati, önkormányzati és vállalati cselekvési program szükséges. Hiszen a járványügyi előírásokat betartó vállalkozások már nem várhatnak tovább, támogatás hiányában hamarosan végleg be kell zárniuk.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tavaly októberben már javaslatot tett egy 50 milliárd forintos Budapesti Válságkezelő Alap felállítására, melynek első lépése egy 25 milliárdos alap létrehozása lett volna a Fővárosi Önkormányzattal közösen.
Sajnálatos módon novemberben az alap felállítása nem valósulhatott meg, mert nem sikerült a politikai vitákon felülemelkedni.

„Itt az idő a cselekvésre, hiszen a válság sújtotta iparágakban tevékenykedő budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások egyre romló helyzete csak közös, előremutató intézkedésekkel kezelhető. A kormány eddigi intézkedései, a bérek egy összegben történő kifizetése rendkívül hasznosak és jó irányba mutatnak, a főváros és a kerületek is tettek gesztusokat a vállalkozások felé, ugyanakkor a járvány második hullámának terheit a tavaly tavaszi első országos korlátozások által már »kivéreztetett«, tartalékait felélt kisvállalkozói szektor nem képes tovább önerejéből finanszírozni” – mondta Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A BKIK álláspontja szerint Budapesten egy a Székesfehérváron a közelmúltban bejelentett intézkedéscsomaghoz hasonló összefogás eredményre vezethet.
A kormányzati segítséget egyes önkormányzati díjak elengedésével kombináló székesfehérvári példa alapján a budapesti sajátosságokra is figyelemmel BKIK a következő javaslatokkal él a mikro-, kis- és középvállalkozói szektor számára:

BKIK által javasolt fővárosi és kerületi önkormányzati intézkedések

A BKIK jelenleg dolgozik a budapesti önkormányzatok (a főváros és a 23 kerület) által már életbe léptetett válságkezelő intézkedések összegyűjtésén.
Könnyen elérhető formában történő publikálásán. Már a nyilvános adatok összegyűjtése alapján látható, hogy nagyon nagy eltérések vannak az egyes kerületek között. Javasoljuk a kerületi gyakorlatok harmonizálását, egymás intézkedéseinek és jó gyakorlatainak az átvételét.

  1. Javasoljuk minden budapesti önkormányzati tulajdonban lévő kisvállalkozó által üzemeltett vendéglátóhely teljes bérleti díját 2020. november 1-től a korlátozások végéig visszamenőleg elengedni. 
  2. Minden budapesti kerületi önkormányzat engedje el a teljes 2021-es évre a közterületfoglalási díjat azon vendéglátóhelyek számára, amelyeket a válság által leginkább érintett vállalkozó üzemeltet.
  3. Ugyancsak Székesfehérvár mintájára javasoljuk a Budapesti Válságkezelő Alapot felállítani 500 millió forint fővárosi és 500 millió forint kerületi forrásokból, amelybe a kisvállalkozói iparűzési adókedvezménnyel élni nem kívánó budapesti vállalkozások a megtakarított összeget vagy a válság ellenére jól prosperáló, és a többi vállalkozással szolidaritást vállaló vállalkozók adományukat befizethetik akár konkrét megsegítendő válság sújtotta kisvállalkozást is megnevezve. 
  4. A válság által sújtott saját tulajdonú helyiségben szolgáltató kisvállalkozások számára az építményadó befizetésének határidejét bárminemű szankció nélkül az év végére kitolni.
  5. A budapesti önkormányzatokat a fenti javaslatok végrehajtása esetén terhelő és a kisvállalkozói iparűzési adókedvezmény nyújtásából eredő kiesések esetleges kompenzálására javasoljuk a kormánnyal történő egyeztetések mihamarabbi megkezdését. 

Javasolt kormányzati intézkedések

  1. A bértámogatások kiterjesztése a vendéglátáshoz és turizmushoz kapcsolódó és hasonlóan rendkívüli mértékben sújtott üzletágakban tevékenykedő vállalkozások részére (pl.: idegenvezetők, személyszállítók stb.)
  2. A bértámogatások kifizetése során a köztartozások miatti NAV visszatartási jog felfüggesztése.
  3. NAV végrehajtások felfüggesztése
  4. A jelentős bevétel kieséssel sújtott katás vállalkozók havi tételes adójának 50%-ának elengedése.
  5. Egy „SOS Válságtúlélő és Újraindulási” azonnali hitelprogram kidolgozása (például a KAVOSZ-szal közösen új Széchenyi kártya termékek), mint fedezet nélküli kis összegű gyorshitelek, könnyített fedezettel magasabb összegű gyorshitelek. 

Az ingatlanhasznosító üzleti szféra számára javasolt intézkedések

1.    Az üzleti célra kiadott ingatlanok esetében a bérbeadó adjon a visszaeséssel arányos bérleti díj engedményt a válság sújtotta bérlőknek.

2.    A kormány, tekintettel a vészhelyzetre, rendelettel szabályozhatja a köz- és magánszféra ingatlanbérbeadását a válság sújtotta szektorok kis- és középvállalkozói részére: oly módon, hogy a nyitás utáni legalább három hónapos időszakra is kedvezmény adását írja elő. 

A BKIK a rendelkezésére álló szaktudás és vállalkozói közössége révén szükség esetén segít kidolgozni a fenti javaslatcsomag végrehajtási akcióterveit.

A kamara emellett egy, a válságba jutott vállalkozásokat az üzleti szféra összefogásával segítő javaslatcsomagon is dolgozik, valamint javasolja a kormány-önkormányzatok-vállalkozások válságkezelő összefogás országos kiterjesztését is. 

Budapesten is csak együtt tehetünk felelősen a bajba jutott vendéglátó és turisztikai kis- és közepes vállalkozói szektorért